Ubytovací řád Wellness apartmánu Puštík

Vážení hosté,

jsme velice rádi, že jste si ke své rekreaci vybrali Wellness apartmán Puštík. Věnujte prosím chvíli přečtení „Ubytovacího řádu“, ve kterém najdete vše potřebné k bezproblémovému pobytu a používání zařízení a vybavení.

 

Ubytovací řád:

(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v apartmánu ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.
 2. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 3. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Užívat apartmán může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.
 4. Nástup na pobyt je dle konkrétního pobytu nabízeného na našem webu www.wellness-pustik.cz. Čas příjezdu není problém změnit po dohodě s majitelem.
 5. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 6. Při nástupu na ubytování je vybírán doplatek za pronájem apartmánu (pokud nebyl uhrazen předem fakturou), kauce (na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku) a rekreační poplatek ve výši 40 Kč/ den/ osoba starší 18 let.
 7. K dispozici je po celou dobu přístupový kód ke dveřím a za jeho nevyzrazení třetím osobám ručí nájemce.
 8. Hosté ručí za vybavení a inventář apartmánu. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a apartmán byl v pořádku připraven pro další hosty.
 9. Uzávěry vody jsou k dispozici pro každý spotřebič zvlášť na vedení pod spotřebičem.
 10. Vytápění objektu: Centrální
 11. Ohřev vody: průtokový
 12. Elektrická energie je v ceně pobytu. Proto prosíme v zimním období o krátké a rychlé větrání.
 13. Odpad apartmánu je napojen na tříkomorový septik, proto se nesmí používat agresivní čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, čističe odpadů a pod.) Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hyg. vložky a tampony, vlhčené papírové ubrousky, fólie, kondomy a pod.) do WC a odpadů.
 14. V celém objektu je přísný zákaz kouření  a  zákaz pobytu zvířat, zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách apartmánu.
 15. Lampičky prosíme nepřikrývat ručníkem. Hrozí nebezpečí požáru.
 16. Hasicí přístroje – v apartmánu.
 17. Vířivá vana, nosnost 180 Kg + voda. Zákaz používání šamponů či mýdel a dalších pěnivých přísad do vody.
 18. V grilu topte pouze dřevěným uhlím. Při grilování dejte gril nejméně 3 m od objektu, jinak hrozí nebezpečí požáru.
 19. PC a internet k dispozici při vícedenních pobytech, bezdrátová myš a klávesnice.
 20. Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do popelnice, která je umístěna vedle vchodu do budovy.
 21. Veškeré vybavení apartmánu může být používáno jen pod dozorem plnoleté a způsobilé osoby a při odchodu či ukončení používání vypnuta.
 22. Zahrada, která je součástí apartmánu, může být využívána dle potřeb hostů s ohledem na vlastní bezpečnost či bezpečnost dalších hostů či sousedů. Gril je dostupný po dohodě s ubytovatelem a host s ním dostane i potřeby ke grilování (grilovací miska, uhlí, podpalovač, obraceč masa…).
 23. Za bezpečnost osob a dětí na zahradě i v celém apartmánu ručí objednatel pobytu. Za případné úrazy dětí ručí pouze jejich rodiče.
 24. Lyže a kola budou uschována po dohodě s majitelem objektu bezplatně v objektu či označeném uzamčeném prostoru.
 25. Parkování je možné přímo u apartmánu či vedle vily na soukromém pozemku.
 26. Noční klid je stanoven od 22:00 do 6:00.
 27. V apartmánu je zakázáno zapojovat a užívat jiné spotřebiče než ty, které jsou součástí apartmánu či schválené po dohodě s majitelem objektu (netýká se rádií, nabíječek, laptopů a běžných nízkoodběrových spotřebičů)
 28. Z apartmánu je zakázáno cokoli odnášet.
 29. Pokud cokoli z hygienických či desinfekčních prostředků zákazníkovi během pobytu dojde, bude v odpovídajícím množství doplněno, stačí kontaktovat majitele objektu.
 30. V apartmánu se chodí pouze bez bot či v přezůvkách.

 

 

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

 

Všem hostům přejeme hezký pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

 

Tel. majitel: Tomáš Hovorka, Ing. Zuzana Hovorková – 731 371 901, 736 648 611